×

Privacy Overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.

U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door het navigeren in de tabs aan de linkerkant.

Cookie Name Aanvaarden
Algemene verordening gegevensbescherming - - PKBR PRO ALL in 1 Deze module helpt de site om GDPR-conform te worden door de wet-compliant functies toe te voegen.

Bedien uw privacy

De algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is een regeling in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Ook wordt ingegaan op de export van persoonsgegevens buiten de EU en de EER gebieden. De GDPR richt zich in de eerste plaats om de controle te geven aan individuen over hun persoonlijke gegevens en om de regelgeving voor het internationale bedrijfsleven te vereenvoudigen door de eenmaking van de regelgeving binnen de EU.

Recht op data portabiliteit
Op verzoek, een pakket van de persoonlijke gegevens beschikbaar zijn om te downloaden, waardoor de betrokkene de mogelijkheid om draagbaarheid.

Recht om gegevens te corrigeren
Dit zorgt ervoor dat individuen hun persoonlijke informatie gemakkelijk kunt bijwerken.

Recht hebben om anoniem te zijn
Wijzig uw gegevens met fictieve gegevens. Op deze manier je identiteit wordt beschermd.

Recht op mijn gegevens te verwijderen
Verwijder uw account uit de winkel, samen met al uw persoonlijke gegevens. Al uw adressen, orders en andere informatie verloren gaan.

Recht om te worden geïnformeerd
Individuen hebben het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens. Dit is een belangrijke transparantieplicht onder de GDPR.

Recht op verwerking te beperken
Individuen hebben het recht om de beperking of onderdrukking van hun persoonlijke gegevens aan te vragen.

Recht op object
De GDPR geeft individuen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden.

Recht om te worden gemeld
De processor zal de controller zonder onnodige vertraging in kennis nadat hij zich bewust van een inbreuk op persoonsgegevens.

Cookie wet
Op dit moment is er in de plaats van de EU Cookie Law. Het geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie en websites buiten de EU moeten voldoen als ze gericht zijn mensen binnen de lidstaten.

Design: